Strategi og forretningsudvikling

Har du sat innovation på bestyrelsens agenda?

Har du sat innovation på bestyrelsens agenda?

Dansk Industri har i juni 2018 gennemført en undersøgelse blandt DI’s medlemmer om Innovation og Big Data, og når virksomhederne bliver bedt om at pege på barriererne for at arbejde med innovation, er mangel på tid (74%) og mangel på medarbejdere med de rette kompetencer (51%) de største barrierer. Dernæst mangel på risikovillig kapital og manglende fokus på innovation i virksomheden.

Og det billede kan jeg godt genkende, men alligevel savner jeg svarmuligheden: Viden om konkrete indsatser og initiativer. Det spørgsmål, jeg møder oftest, når vi i bestyrelsen sætter innovation på agendaen, er nemlig: Hvordan?

Derfor har jeg et katalog af muligheder, som man kan aktivere i jagten på det berømte første skridt.

Set fra ejerlederens perspektiv: Jeg skal udfordres - og så skal vi lære hinanden godt at kende

Set fra ejerlederens perspektiv: Jeg skal udfordres - og så skal vi lære hinanden godt at kende

Virksomheden blev stiftet i 1972 i Mariager af Aage Vestergaard Larsen, og i dag har hans datter Gitte Buk Larsen overtaget rollen som ejerleder og bestyrelsesformand, samtidig med at hun også bestrider en rolle som Business Development and Marketing Director. Better Board har været på besøg hos Gitte for at spørge til hendes arbejde med den professionelle bestyrelse, og hun bekræfter i høj grad de ting, Gitte Kirkegaard fra Logitrans også fortæller om den værdi, ejerlederen får ud af at etablere en professionel bestyrelse.

User Experience som strategisk forretningsudvikling

User Experience som strategisk forretningsudvikling

Hvert år i november inviteret Boye & Company til en stor konference inden for Digital Leadership. Dette års konference har titlen “Creating together“, og jeg er inviteret som moderator af User Experience-sporet. I den forbindelse snakkede jeg med Boye & Company om den udvikling, jeg ser inden for user experience. For user experience er så meget mere end brugervenlige digitale produkter og services. User Experience er et værktøj, der skal bruges strategisk til forretningsudvikling og differentierede kundeoplevelser.

Set fra ejerlederens perspektiv: Værdien af en professionel bestyrelse

Set fra ejerlederens perspektiv: Værdien af en professionel bestyrelse

En ny undersøgelse fra Dansk Industri viser, at virksomheder med min. 1 eksternt medlem af bestyrelsen har en 14% større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder uden eksterne medlemmer af bestyrelsen. I den forbindelse har jeg sat mig for at fortælle nogle af alle de gode historier om ejerledere, der har etableret en bestyrelse. Her fortæller Gitte Kirkegaard fra Logitrans fx at bestyrelsen også er med til at sikre hendes egen faglige udvikling.

Har bestyrelsen sat digitalisering på dagsordenen - og hvem driver så den agenda?

Har bestyrelsen sat digitalisering på dagsordenen - og hvem driver så den agenda?

Accenture har lavet en undersøgelse, der på bestyrelsesniveau viser, at andelen af kvinder med digital forretningsforståelse er større end andelen af mænd med digital forretningsforståelse. Det er interessant fordi andelen af kvinder i bestyrelser og andelen af kvinder i IT & tech generelt er væsentligt mindre end andelen af mænd. Hvorfor så en overrepræsentation i bestyrelseslokalet? Mit svar er : Professionalisering af bestyrelsens arbejde, kompetencerekrutteringer og åbne søgninger.

Vil du øge din værditilvækst med 14%? Tag eksterne kræfter ind i bestyrelsen.

Vil du øge din værditilvækst med 14%? Tag eksterne kræfter ind i bestyrelsen.

Under overskriften "Eksterne kræfter gør ­virksomheden stærkere" præsenterede JP i sommeren 2018 en analyse fra Dansk Industri, der bl.a. viser, at ejerledede virksomheder, der har mindst én ekstern i bestyrelsen, typisk har en højere værditilvækst pr. medarbejder. For den enkelte ejerleder kan der dog være en række barrierer ift. at tilknytte eksterne medlemmer. Derfor samler jeg på beretninger fra de ejerledere, som har gjort det. Har tilknyttet eksterne medlemmer og er klar på at dele deres erfaringer - og ikke mindst fortælle om den forskel, professionaliseringen af bestyrelsen har betydet for virksomheden.

Glem disruption!

Glem disruption!

Om digitalisering i SMV’erne. Budskabet er: Fokusér på din egen forretning og dine kunder, gør dig umage og vær nysgerrig. Og glem så for en stund de store disruptiondommedagsscenarier. De store Silicon Valley cases er ikke nødvendigvis den mest relevante inspiration for de danske SMV’er. There, I said it.

Digitale kompetencer til bestyrelsen - findes de overhovedet?

Digitale kompetencer til bestyrelsen - findes de overhovedet?

Svenskerne har også udfordringer med forsvindende få bestyrelsesmedlemmer med digital kompetence og forretningsforståelse. Måske fordi de også lider af den vildfarelse, at man ikke kan være både digital og strategisk? Lad mig bare - endnu engang - mane dén til jorden. Der findes masser af kompetente kræfter, så hermed endnu et forsvarsskrift for de digitale kompetencer i bestyrelsen. Tilknyt dem - før det er for sent!

Er du start-up - eller skaber du bare en virksomhed?

Er du start-up - eller skaber du bare en virksomhed?

Jeg har tidligere skrevet om de ord, vi bruger i og om iværksættermiljøet. Fx synes jeg det er super interessant, at danskerne elsker iværksættere og iværksætteri, men at kun ganske få kunne forestille sig at skabe en virksomhed selv. Det samme tror jeg gør sig gældende ift. tidens fokus på start-ups. Vi synes det ser vældig spændende ud og drømmer om det på samme måde som den store Lotto-gevinst: Vi gider virkelig godt vinde, men vi ved også godt at chancen er forsvindende lille. Til gengæld er der mange andre måde at deltage på.

Design er ikke æstetik. Design er benhård business.

Design er ikke æstetik. Design er benhård business.

Jeg arbejder med designmetoder, og nej - jeg er ikke designer. Jeg arbejder med designmetoder fordi det er et fantastisk udgangspunkt for at skabe innovation og forretningsudvikling. Design handler ikke om at skabe noget smukt. Det handler om at skabe noget, der virker. For kunderne, for medarbejderne og for bundlinien.