SMV-bestyrelsen

Personligt ansætter jeg *altid* efter kompetencer og ikke køn...

Personligt ansætter jeg *altid* efter kompetencer og ikke køn...

For ganske nylig har Martin Thorborg været med til at lancere nboard, som er en ny service, der vil forbinde virksomheder og bestyrelseskandidaterog det er et fantastisk initiativ! Men nboard vil ikke bare ha’ kandidater. nboard vil ha’ den kønsfordeling, som bestyrelserne ikke selv formår at skabe, fordi nboard vil bidrage til bedre bestyrelsesrekrutteringer. Og det får man kun, når man rent faktisk bringer alle talenter i spil. Mænd såvelsom kvinder. Så nu svarer Martin også på, hvorfor det giver mening at få de kvindelige kandidater med i feltet. For at sikre at kandidatfeltet er så godt som overhovedet muligt.

Bestyrelsen som digital katalysator

Bestyrelsen som digital katalysator

For tiden er jeg med i et super spændende forskningprojekt på Aarhus Universitet. Her er Center for Små og Mellemstore Virksomheder nemlig omdrejningspunkt for et projekt, der under overskriften “Bestyrelsen som Digital Katalysator for Vækst” undersøger, hvordan bestyrelsen kan spille en større rolle i SMV’ernes digitale transformation. Et super spændende projekt, der vil afdække, hvordan bestyrelsen kan bidrage til den digitale udvikling af virksomheden på strategisk niveau. Her deler jeg de første indsigter fra projektet.

Set fra ejerlederens perspektiv: Jeg skal udfordres - og så skal vi lære hinanden godt at kende

Set fra ejerlederens perspektiv: Jeg skal udfordres - og så skal vi lære hinanden godt at kende

Virksomheden blev stiftet i 1972 i Mariager af Aage Vestergaard Larsen, og i dag har hans datter Gitte Buk Larsen overtaget rollen som ejerleder og bestyrelsesformand, samtidig med at hun også bestrider en rolle som Business Development and Marketing Director. Better Board har været på besøg hos Gitte for at spørge til hendes arbejde med den professionelle bestyrelse, og hun bekræfter i høj grad de ting, Gitte Kirkegaard fra Logitrans også fortæller om den værdi, ejerlederen får ud af at etablere en professionel bestyrelse.

Set fra ejerlederens perspektiv: Værdien af en professionel bestyrelse

Set fra ejerlederens perspektiv: Værdien af en professionel bestyrelse

En ny undersøgelse fra Dansk Industri viser, at virksomheder med min. 1 eksternt medlem af bestyrelsen har en 14% større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder uden eksterne medlemmer af bestyrelsen. I den forbindelse har jeg sat mig for at fortælle nogle af alle de gode historier om ejerledere, der har etableret en bestyrelse. Her fortæller Gitte Kirkegaard fra Logitrans fx at bestyrelsen også er med til at sikre hendes egen faglige udvikling.

Vil du øge din værditilvækst med 14%? Tag eksterne kræfter ind i bestyrelsen.

Vil du øge din værditilvækst med 14%? Tag eksterne kræfter ind i bestyrelsen.

Under overskriften "Eksterne kræfter gør ­virksomheden stærkere" præsenterede JP i sommeren 2018 en analyse fra Dansk Industri, der bl.a. viser, at ejerledede virksomheder, der har mindst én ekstern i bestyrelsen, typisk har en højere værditilvækst pr. medarbejder. For den enkelte ejerleder kan der dog være en række barrierer ift. at tilknytte eksterne medlemmer. Derfor samler jeg på beretninger fra de ejerledere, som har gjort det. Har tilknyttet eksterne medlemmer og er klar på at dele deres erfaringer - og ikke mindst fortælle om den forskel, professionaliseringen af bestyrelsen har betydet for virksomheden.