Nudging

Brugerrejser og brugeroplevelse: 'The peak - end rule'

Brugerrejser og brugeroplevelse: 'The peak - end rule'

Det er efterhånden længe siden, jeg hørte om 'peak-end-rule', som konkluderer, at den samlede kundeoplevelse i høj grad bestemmes af, hvordan en oplevelse peak'er, og hvordan den afsluttes. Så langt, så godt. At 'peak-end-rule' første gang konstateredes i forbindelse med et forsøg med smertefulde rektalundersøgelser engang i '60'erne, var til gengæld nyt for mig. Og det gør ikke tingene mindre interessant. Tværtimod.

Heuristikker og bias

Heuristikker og bias

Heuristikker og bias er en fordanskning af de engelske begreber 'heuristics & biases', som man bruger i forståelsen af menneskelig adfærd. Det handler kort sagt om, at vi ikke er så velovervejede og rationelt tænkende, som vi forestiller os. Vi får simpelthen hele tiden så mange inputs, at vi - aldeles ubevidst - gør og forstår ting ud fra kompleksitetsreducerende (fejl)slutninger. Simpelhen for at spare på en mentale og kognitive energi, så vi kan komme gennem dagen - og livet.

Dual process theory - eller hvorfor vi spiser chokoladen når vi godt ved, vi ikke burde

Dual process theory - eller hvorfor vi spiser chokoladen når vi godt ved, vi ikke burde

Dual process theory er det, der ligger til grund for tidens fremherskende interesse i nudging, dvs. adfærdsdesign gennem hensyntagen til den menneskelige mentalitet. Ikke ved at stille krav eller presse nogen til at gøre noget men ved at bruge de mekanismer, vi alligevel er underlagt. Dual process theory viser nemlig, at vi ikke er så rationelle, og at vi slet ikke er så fornuftige og velovervejede, som vi går og tror.

Thinking, Fast and Slow af Daniel Kahneman

Thinking, Fast and Slow af Daniel Kahneman

Jeg troede ikke, jeg kendte Kahneman, men det viser sig, at det gør jeg. Fordi jeg længe har interesseret mig for Nudging, kender jeg allerede flere af bogens eksempler og cases, og hér må være tale om én af af The Founding Fathers. Kahnemans pointe er, at vi kan tænke både hurtigt og langsomt i den forstand, at den hurtige tænkning er umiddelbar, og den langsomme fordrer koncentration og nærmere overvejelse. Den hurtige tænkning er fx at orientere sig efter en lyd, den langsomme er fx at komme frem til svaret på 57+86.

The Stanford Marshmallow Experiment

The Stanford Marshmallow Experiment

Kahnemans forrygende og fortættede fortælling om de psykologiske mekanismer, der er på spil i alt, hvad vi gør, fik mig til at tænke på The Stanford Marshmallow Experiment, der i forenklet form går ud på, at man placerer en marshmallow på et bord foran børn på 4-5 år og derefter efterlader dem alene med denne marshmallow med beskeden om, at de får to marshmallows, hvis de kan modstå fristelsen af den første marshmallow bare 5 minutter.