Innovation

Har du sat innovation på bestyrelsens agenda?

Har du sat innovation på bestyrelsens agenda?

Dansk Industri har i juni 2018 gennemført en undersøgelse blandt DI’s medlemmer om Innovation og Big Data, og når virksomhederne bliver bedt om at pege på barriererne for at arbejde med innovation, er mangel på tid (74%) og mangel på medarbejdere med de rette kompetencer (51%) de største barrierer. Dernæst mangel på risikovillig kapital og manglende fokus på innovation i virksomheden.

Og det billede kan jeg godt genkende, men alligevel savner jeg svarmuligheden: Viden om konkrete indsatser og initiativer. Det spørgsmål, jeg møder oftest, når vi i bestyrelsen sætter innovation på agendaen, er nemlig: Hvordan?

Derfor har jeg et katalog af muligheder, som man kan aktivere i jagten på det berømte første skridt.

Innovation i bestyrelsen

Innovation i bestyrelsen

Som relativt nystartet bestyrelsesmedlem er jeg i en fase af bestyrelsesarbejdet, der kræver en stejl læringskurve. Det er her, jeg lærer virksomheden at kende, og det er her, jeg sætter mig ind i alle de forhold, der gør sig gældende for den enkelte virksomhed. Men jeg undrer mig over det eklatante fravær af kunder. Af brugere og deres behov. De udtalte men så sandelig også de u-udtalte. For det er her, guldet ligger gemt.