Bestyrelsesarbejde

Personligt ansætter jeg *altid* efter kompetencer og ikke køn...

Personligt ansætter jeg *altid* efter kompetencer og ikke køn...

For ganske nylig har Martin Thorborg været med til at lancere nboard, som er en ny service, der vil forbinde virksomheder og bestyrelseskandidaterog det er et fantastisk initiativ! Men nboard vil ikke bare ha’ kandidater. nboard vil ha’ den kønsfordeling, som bestyrelserne ikke selv formår at skabe, fordi nboard vil bidrage til bedre bestyrelsesrekrutteringer. Og det får man kun, når man rent faktisk bringer alle talenter i spil. Mænd såvelsom kvinder. Så nu svarer Martin også på, hvorfor det giver mening at få de kvindelige kandidater med i feltet. For at sikre at kandidatfeltet er så godt som overhovedet muligt.

Gør vi nok for at tiltrække de dygtige kvinder til bestyrelserne?

Gør vi nok for at tiltrække de dygtige kvinder til bestyrelserne?

Glæder mig over en sjældent set ærlighed og nuancering af debatten om kvinder i bestyrelser i den forgangne uge.  Anledningen var  Jim Hagemann Snabes beretning på Maersks Generalforsamling, hvor han ærligt henleder opmærksomheden på, at der har været 3 kompetente, kvindelige kandidater i spil til bestyrelsen. De takkede desværre alle nej. I forlængelse heraf havde Business Class på TV2 inviteret Lars Rasmussen og Malene Nørgaard i studiet for en snak om det dér med kvinder i bestyrelser. Og det var en sjældent nuanceret, ærlig og berigende samtale.

Bestyrelsen som digital katalysator

Bestyrelsen som digital katalysator

For tiden er jeg med i et super spændende forskningprojekt på Aarhus Universitet. Her er Center for Små og Mellemstore Virksomheder nemlig omdrejningspunkt for et projekt, der under overskriften “Bestyrelsen som Digital Katalysator for Vækst” undersøger, hvordan bestyrelsen kan spille en større rolle i SMV’ernes digitale transformation. Et super spændende projekt, der vil afdække, hvordan bestyrelsen kan bidrage til den digitale udvikling af virksomheden på strategisk niveau. Her deler jeg de første indsigter fra projektet.

Har du sat innovation på bestyrelsens agenda?

Har du sat innovation på bestyrelsens agenda?

Dansk Industri har i juni 2018 gennemført en undersøgelse blandt DI’s medlemmer om Innovation og Big Data, og når virksomhederne bliver bedt om at pege på barriererne for at arbejde med innovation, er mangel på tid (74%) og mangel på medarbejdere med de rette kompetencer (51%) de største barrierer. Dernæst mangel på risikovillig kapital og manglende fokus på innovation i virksomheden.

Og det billede kan jeg godt genkende, men alligevel savner jeg svarmuligheden: Viden om konkrete indsatser og initiativer. Det spørgsmål, jeg møder oftest, når vi i bestyrelsen sætter innovation på agendaen, er nemlig: Hvordan?

Derfor har jeg et katalog af muligheder, som man kan aktivere i jagten på det berømte første skridt.

Set fra ejerlederens perspektiv: Jeg skal udfordres - og så skal vi lære hinanden godt at kende

Set fra ejerlederens perspektiv: Jeg skal udfordres - og så skal vi lære hinanden godt at kende

Virksomheden blev stiftet i 1972 i Mariager af Aage Vestergaard Larsen, og i dag har hans datter Gitte Buk Larsen overtaget rollen som ejerleder og bestyrelsesformand, samtidig med at hun også bestrider en rolle som Business Development and Marketing Director. Better Board har været på besøg hos Gitte for at spørge til hendes arbejde med den professionelle bestyrelse, og hun bekræfter i høj grad de ting, Gitte Kirkegaard fra Logitrans også fortæller om den værdi, ejerlederen får ud af at etablere en professionel bestyrelse.

Set fra ejerlederens perspektiv: Værdien af en professionel bestyrelse

Set fra ejerlederens perspektiv: Værdien af en professionel bestyrelse

En ny undersøgelse fra Dansk Industri viser, at virksomheder med min. 1 eksternt medlem af bestyrelsen har en 14% større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder uden eksterne medlemmer af bestyrelsen. I den forbindelse har jeg sat mig for at fortælle nogle af alle de gode historier om ejerledere, der har etableret en bestyrelse. Her fortæller Gitte Kirkegaard fra Logitrans fx at bestyrelsen også er med til at sikre hendes egen faglige udvikling.

Har bestyrelsen sat digitalisering på dagsordenen - og hvem driver så den agenda?

Har bestyrelsen sat digitalisering på dagsordenen - og hvem driver så den agenda?

Accenture har lavet en undersøgelse, der på bestyrelsesniveau viser, at andelen af kvinder med digital forretningsforståelse er større end andelen af mænd med digital forretningsforståelse. Det er interessant fordi andelen af kvinder i bestyrelser og andelen af kvinder i IT & tech generelt er væsentligt mindre end andelen af mænd. Hvorfor så en overrepræsentation i bestyrelseslokalet? Mit svar er : Professionalisering af bestyrelsens arbejde, kompetencerekrutteringer og åbne søgninger.

Vil du øge din værditilvækst med 14%? Tag eksterne kræfter ind i bestyrelsen.

Vil du øge din værditilvækst med 14%? Tag eksterne kræfter ind i bestyrelsen.

Under overskriften "Eksterne kræfter gør ­virksomheden stærkere" præsenterede JP i sommeren 2018 en analyse fra Dansk Industri, der bl.a. viser, at ejerledede virksomheder, der har mindst én ekstern i bestyrelsen, typisk har en højere værditilvækst pr. medarbejder. For den enkelte ejerleder kan der dog være en række barrierer ift. at tilknytte eksterne medlemmer. Derfor samler jeg på beretninger fra de ejerledere, som har gjort det. Har tilknyttet eksterne medlemmer og er klar på at dele deres erfaringer - og ikke mindst fortælle om den forskel, professionaliseringen af bestyrelsen har betydet for virksomheden.

Digitale kompetencer til bestyrelsen - findes de overhovedet?

Digitale kompetencer til bestyrelsen - findes de overhovedet?

Svenskerne har også udfordringer med forsvindende få bestyrelsesmedlemmer med digital kompetence og forretningsforståelse. Måske fordi de også lider af den vildfarelse, at man ikke kan være både digital og strategisk? Lad mig bare - endnu engang - mane dén til jorden. Der findes masser af kompetente kræfter, så hermed endnu et forsvarsskrift for de digitale kompetencer i bestyrelsen. Tilknyt dem - før det er for sent!