Vidste du at vi har måltal for kvinder i bestyrelser?

I december 2012 blev der indført regler om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Det betyder, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan. Virksomhederne skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.
— Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Sådan kan man læse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, så det er ikke engang løgn: Vi har en politik for at øge andelen af kvinder i de øverste ledelseslag i de største virksomheder herhjemme. Det er bare ikke noget, vi snakker så højt om - eller for den sags skyld gør en masse for at efterleve.

Det blog’er jeg om ovre på Bestyrelseskvinder.dk.

Her skriver jeg også om kvinder i bestyrelser: