Set fra ejerlederens perspektiv: Værdien af en professionel bestyrelse

En ny undersøgelse fra Dansk Industri viser, at virksomheder med min. 1 eksternt medlem af bestyrelsen har en 14% større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder uden eksterne medlemmer af bestyrelsen. Det skriver jeg bl.a. om her.

I den forbindelse har jeg sat mig for at fortælle nogle af alle de gode historier om ejerledere, der har etableret en bestyrelse. Dels for at give et indblik i bestyrelsesarbejdet, men også for at favne og fortælle om alle de muligheder og begrænsninger, den enkelte ejerleder oplever. Kort sagt er det nemt nok for mig at sige, at alle burde ha' en professionel bestyrelse. Der kan være alle mulige grunde til, at man ikke er klar eller ikke kan se værdien. 

Og derfor skal vi ha' nogle flere ejerledere på banen, så det ikke kun er noget jeg eller Dansk Industri siger. Nogle mere vedkommende fortællinger fra ejerlederne selv.

Ejerledernes erfaringer med en professionel bestyrelse

Her fortæller Per Nielsen fra Lund Maskinfabrik i Horsens fx hvordan han bruger sin bestyrelse til at arbejde med virksomhedens helt konkrete strategiske udfordringer.

En anden interessant ejerleder er adm. dir. Gitte Kirkegaard fra Logitrans i Ribe. Her har Better Board været på besøg for at høre om hendes erfaringer som ejerleder og 3. generation i en ejerledet virksomhed. Det kom der denne video ud af:

I videoen fortæller Gitte om de muligheder, der kommer med at invitere eksterne medlemmer ind i virksomheden.

Nye perspektiver, ny viden, nye fagligheder og nye kompetencer

Primært er det vigtigt, at bestyrelsen kommer med et nyt perspektiv på virksomheden, fordi ejerkredsen naturligt kender den ud og ind og derfor sagtens kan have blinde vinkler. Her er bestyrelsen med til at sætte fokus på nogle nye ting.

Derudover kommer alle bestyrelsesmedlemmer med nogle kompetencer, noget viden og en erfaring, som ikke nødvendigvis findes i virksomheden. Fx var det bestyrelsen, som ifm det seneste generationsskifte pegede på, at en ekstern formand kunne være en god idé i stedet for at den tidl. ejer satte sig for bordenden, som man ellers ofte ser. Argumenterne var fx at det ville være nemmere for en ekstern at stille nogle mere kritiske eller udfordrende spørgsmål ud fra et nyt perspektiv på virksomheden. 

Det var også bestyrelsen som vedtog, at der skulle arbejdes mere strategisk og målrettet med digitalisering og derfor rekrutterede en ny profil ind i bestyrelsen, ligesom det også er bestyrelsen, som generelt hjælper direktionen med til at prioritere de mange strategiske indsatser og ressourcer. 

Faglig udvikling for ejerlederen

Gitte bringer desuden en - for mig - ny vinkel i spil, nemlig at den eksterne bestyrelse fremmer hendes egen faglige udvikling. At hun simpelthen udvikler sig fagligt ved at få nogle nye opgaver og aktiviteter med hjem fra bestyrelsesmødet. Her viser hun en stor åbenhed over for det eksterne perspektiv, ligesom hun også betoner, at alle i bestyrelsen forventes at sige deres mening. Alle skal kunne sige alting. Ellers flytter bestyrelsen ikke noget - eller nok.

Og endelig bringer bestyrelsen den helt konkrete værdi, at virksomheden generelt virker mere professionel, og det giver resultat i diverse dialoger med banker, med underleverandører og med større kunder.

Den professionelle bestyrelse

Gitte fra Logitrans fremhæver altså disse fordele ved den eksterne bestyrelse:

  1. Nye perspektiver på den virksomhed, ejerkredsen kender ud og ind
  2. Nye kompetencer, viden og fagligheder ind i virksomheder, fx ifm digitalisering, internationalisering, generationsskifte og meget mere
  3. Mulighed for faglig udvikling for ejerlederen selv
  4. Professionalisme over for andre stakeholders, fx banker, leverandører, distributører, slutkunder etc.

Her deler jeg ejerlederes erfaringer med den professionelle bestyrelse:

Her skriver jeg også om bestyrelsesarbejde: