Disrupt eller dø? Er der andre muligheder?

Der sker noget i disse år. Digitaliseringen buldrer derudaf, og vi skal disrupte os selv, ellers dør vi. Så vidt formuleres budskabet så direkte i titlen på en bog, i alle fagblade med respekt for sig selv og på adskillige konferencer herhjemme og i udlandet.

Teknologierne

Lad mig allerførst slå fast: Det er godt, at vi taler om digitalisering, og vi skal være super nysgerrige på, om der er teknologier derude, som er interessante for vores forretning. Om der er digitale muligheder, som kan hjælpe os til at skalere vores forretning eller distribuere anderledes, end vi gør i dag.

"Digital" er en måde at arbejde på

Samtidig skal vi lade os inspirere af den måde, man arbejder på i digitale projekter. Man arbejder kundeorienteret, agilt, kommer hurtigt på markedet for at få feedback - og så arbejder man ofte i partnerskaber med andre aktører. Selvfølgelig skal vi lade os inspirere af alle de gode ting digitalisering (brugt rigtigt) kan.

Disruption skaber handlingslammelse

Men det er, som om den megen tale om disruption skaber en form for handlingslammelse. Det er stadig de samme efterhånden gamle travere, der bliver trukket frem fra stalden og sendt rundt i manegen: Spotify, Uber, AirBnb, Facebook & Google. Senest har også Elon Musk med Tesla & SpaceX fundet vej til de glittede key notes.

Og det er alle super interessante cases, som vi skal lære og lade os inspirere af.

Men vi skal ikke allesammen satse på at bygge den nye Uber / AirBnb, /Facebook / Google / Tesla / SpaceX / You Name It. Det kræver sindssygt meget kapital, og mange af disse virksomheder og koncepter har været mange år om at finde en bæredygtig forretningsmodel, hvor man også tjener penge. Det er der selvfølgelig råd for med tidens mange sultne investorer med superheltestatus (herhjemme personificeret ved Jesper Buch), men det er ikke den type af virksomheder, jeg arbejder med.

Digitalisering i SMV'erne

Jeg arbejder med SMV'erne. Og her er der i lige så høj grad behov for at tænke digitalisering. Eller udtrykt mere præcist: Der er brug for at begynde at gøre noget. Der bliver talt utroligt meget om det, men handlingslammelsen sætter akut ind for den adm. dir., der ikke umiddelbart kan genkende sig selv i de kendte cases.

"Disrupt eller dø!", får han at vide, når han åbner et fagblad, går på LinkedIn eller deltager i en konference. Så kigger han sig omkring i sin veldrevne virksomhed og tænker: Jam'n skal jeg så skylle alt det her ud med badevandet?

Og nej, selvfølgelig skal han ikke det, og på benævnte virksomhedsejers vegne bliver jeg faktisk en smule træt af, at vi bruger så meget tid på at tale om den radikale innovation, om start-ups og om unicorns, når potentialet for den inkrementelle og gradvise innovation er så uendeligt højt i de danske SMV'er.

Inkrementel innovation

Den inkrementelle innovation er den, der gradvist vokser frem. Det er den, der udvikler på det eksisterende. Tager de gode ting med og lader dem vokse. Fremelsker og fokuserer på nye kompetencer og nye måder at arbejde på. Så vidt i hvert fald billedet, når vi taler om SMV'erne.

Og der er brug for at skabe et andet billede af den form for forretningsudvikling og innovation, som digitaliseringen fører med sig. Der er brug for at at skabe et billede og nogle metoder, som SMV'erne kan identificere sig med. En mere bæredygtig tilgang til innovation, der vokser organisk frem og får medarbejderne med.

Innovation og digitalisering i SMV'erne

Og hvordan gør man så det? Først og fremmest er det en god idé at erkende, at det dér digitalisering er kommet for at blive, og at det har betydning for alle virksomheder - om man vil det eller ej. Derudover at digitalisering hænger sammen med en vis grad af innovation, og det er en kompetence, man lige så godt kan begynde at dyrke fra første projekt.

Dernæst er det en god idé at kigge på hvilke kompetencer og kapabiliteter, man har i virksomheden i forvejen. Er der nogen, der viser interesse for det digitale, er der nogen, der har erfaring, eller er der nogen, der har flair? Snak med dem og vær nysgerrig. 

Det er nemlig den tredje ting: Vær nysgerrig. Kig dig omkring og orientér dig. Hvad er der derude? Noget som kunne give spændende muligheder for din forretning? Nogen det kunne være spændende at tale med?

Og når du så har været ude og undersøge, så kast dig for alt i verden ikke over det første, det bedste projekt. Og hvis du gør, så gør det for fortsat at lære og være nysgerrig på, hvordan den slags ting virker.

Allerhelst vil jeg dog, at du angriber digitaliseringen strategisk og tager stilling til, hvad der rent faktisk giver værdi for din forretning og dine kunder. Det kan du bl.a. gøre ved at knytte kompetencer inden for digital forretningsforståelse til din direktion og / eller din bestyrelse for at sikre den strategiske forankring. Og for at komme en ofte forekommende indvendelse i forkøbet: Ja, de findes - se bare her til en start.

Planlægning og proces

Og når du så ved, hvad der strategisk understøtter din forretning og skaber værdi: Lav et road map og fokusér på at få de første projekter godt i mål, før du kaster dig over de næste. Mange SMV'er har ikke svært ved at få øje på en masse indsatser, der kan løfte deres forretning og måske endda skabe nye værditilbud, men nogle gange drukner for mange gode intentioner i digital transformationitis: En organisatorisk lammelse, der sætter ind pga. for stort workload, manglende overblik og for mange uafsluttede projekter, som aldrig når at skabe værdi, før man er videre til det næste.

De gode cases

Og der er masser af gode eksempler på, at SMV'erne er i fuld gang. Derfor er mine favoritcases er heller ikke førnævnte moon shots. Mine favoritcases ligger i SMV'erne. Fx Erling i produktionsvirksomheden i Ribe, der er projektleder på et robot-projekt, der ikke bare skal automatisere produktionen men selve de produkter, virksomheden sælger. Erling er 70, men han kender produkt og kunder bedre end sin egen bukselomme, han er produktingeniør, og så ved han også, hvilken form for robotteknologi, der vil give størst værdi.

Dét er et innovationsprojekt, jeg glæder mig til at følge. Så må andre holde os opdateret på, hvad der sker på Singularity University og i Silicon Valley. Som i øvrigt allerede er ved at sejle agterud ift. de ting, der sker i Kina. Men det er en helt anden historie.

Her taler jeg også digitalt: