Har bestyrelsen sat digitalisering på dagsordenen - og hvem driver så den agenda?

Har bestyrelsen sat digitalisering på dagsordenen - og hvem driver i så fald den agenda?

En undersøgelse fra Accenture (*) peger på, at det meget vel kunne være en kvinde. I al fald er der iflg undersøgelsen fra 2016 større sandsynlighed for, at det er en kvinde, der byder ind på digitaliseringsdagsordenen, end at det er en mand. Og det er ret interessant, for i det store billeder er kvinder i undertal i bestyrelser, hvor vi kan bryste os af 16% kvinder i Danmark (pun intended) - ligesom kvinder er i undertal i den danske IT-Branche, hvor andelen af kvinder er ca. 24%.

Hvorfor så en overvægt af kvinder med digital forretningsforståelse i bestyrelserne? Something doesn't add up. Eller gør det?

Hvad siger tallene?

Helt overordnet siger undersøgelsen, at 10% af alle bestyrelsesmedlemmerne har kompetencer inden for tech og digitalisering. Det kan man mene meget om, når man tænker på, at bestyrelsens sammensætning skal arbejde med virksomhederne største strategiske udfordringer og muligheder - men behovet for at sætte digitalisering på bestyrelsens agenda adresserer jeg også her.

For tilbage til undersøgelsen af de virksomheder, der rent faktisk har taget det første skridt i den retning. Kigger man her på køn, er det nemlig 16% af alle kvindelige bestyrelsesmedlemmer, der har kompetencer inden for tech og digitalisering, mens det kun er 9% af mændene, der sidder i bestyrelsen med disse kompetencer.

Og det synes jeg er interessant. Dels fordi vi ved, at kvinder generelt er underrepræsenteret i tech, dels fordi jeg selv et et billede på netop disse kvinder: Baggrund som digital forretningsudvikler, arbejder i 3 professionelle bestyrelser, alle poster erhvervet inden for det år, hvor jeg blev 40. Hvilket også gør mig til en såkaldt yngre model i bestyrelsessammenhæng. Jep, faktisk er jeg nærmest det man kunne kalde en vårhare i den sammenhæng. Men lad nu det ligge. Tilbage til digitaliseringen.

Digitalisering på bestyrelsens dagsorden bringer nye profiler i spil

Jeg har længe plæderet for, at vi har brug for nye kompetencer og et nyt persongalleri i de danske bestyrelser. Særligt har jeg undret mig over den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem virksomheder, der har brug for strategisk viden om digitalisering, og virksomheder, som har svært ved at finde disse profiler til bestyrelsen

Og nu er der - måske - noget, der tyder på, at de to ting hænger sammen. At øget opmærksomhed på digitalisering på bestyrelsens agenda hænger sammen med en større diversitet i bestyrelsens sammensætning. Jeg får næsten lyst til at stemme i med et HALLELUJA! For så er vi kommet langt.

Det digitale er et springbræt for kvinder

Og hvorfor så det? Accenture peger - med henvisning undersøgelsen "Getting To Equal" - på, at det digitale generelt er et springbræt for kvinder: "Specifically, the research found that digital fluency acts as an accelerant in every stage of a woman’s career". Dvs. at digital forretningsforståelse er med at til at accellerere kvinder på alle niveauer i en organisation. Kvinder får simpelthen adgang til nye ledelseslag etc., når de har lige præcis disse skills.

Men dermed har Accenture, som jeg ser det, kun fat i en del af forklaringen. For hvorfor får de bedre adgang til ledelseslagene? Der er stadig færre kvinder end mænd inden for IT og Tech, så rekrutteringspool'en er samlet set stadig mindre, hvis man ender med at vælge en kvinde.

Professionalisering af bestyrelsesarbejdet

Svaret er professionalisering. Og med professionalisering mener jeg, at bestyrelsen har identificeret virksomhedens primære strategiske udfordringer og kigget rundt omkring bordet: "Har vi de kompetencer, som matcher virksomhedens strategiske indsatser de kommende år?"

En af disse indsatser vil typisk være et øget fokus på digitaliseringens muligheder tilsat noget disruption og innovation, som hænger sammen med den digitale agenda. Og hvis der ikke er nogen i bestyrelsen, der kan byde ind på den agenda, er det naturligt enten at skifte ud eller tilføje nye kompetencer.

Og her bliver det interessant. For hvor finder man de nye kompetencer? Hvis man - i en helt almindelig bestyrelsesetablering - søger en CEO eller andre af de traditionelle profiler, kigger man typisk i netværk eller spørger måske - på en god dag - en recruiter. Så vidt i hvert fald den gængse rekrutterinsgform i SMV-segmentet.

Rekruttering af nye kompetencer til bestyrelsen

Men der er noget, der tyder på, at man er nødt til at kigge uden for de gængse netværk for at finde de digitale profiler. Man er også nødt til at beskrive de kompetencer, man specifikt har brug for for at kunne sætte den eksterne søgning i gang. Og her sker der noget. For pludselig er det et helt andet persongalleri, der toner frem. Der er mænd, der er kvinder, og der er ofte også yngre profiler, som bliver bragt i spil takket være den bevidste, målrettede rekrutteringsindsats, der ikke bare kigger rundt i netværket, men er tvunget til at kigge uden for netværket for at finde disse nye bestyrelsesprofiler med nye bestyrelses- og spidskompetencer.

Bestyrelsessøgning - en historie fra den virkelige verden

En formand, jeg talte med, havde haft præcis denne oplevelse. Han havde som formand initieret en bestyrelsesevaluering, der viste, at virksomheden i langt højere grad skulle arbejde strategisk med digitalisering. Der blev derfor udarbejdet en bestyrelsessøgning på en profil med digital forretningsforståelse. Opslaget blev delt på LinkedIn og på Jobindex for at sikre et bredt rekrutteringsgrundlag.

Og her blev både formand og ejerleder overrasket. Interessen var overvældende. Der kom i alt 78 ansøgninger, og begge udtrykte forundring over det høje niveau på ansøgerne. De var overraskede over, at der fandtes så mange dygtige, digitale profiler til bestyrelsesarbejdet.

Ud af de 78 ansøgere blev 9 udvalgt til 1. samtale, og derefter blev 4 udvalgt til 2. samtale. Ud af de sidste 4 ansøgere var der - igen højst overraskende for dem begge - 3 kvinder tilbage i feltet, og så traf formand og ejerleder en beslutning, de overhovedet ikkehavde overvejet tidligere: Det nye bestyrelsesmedlem skulle være en kvinde. De kvindelige ansøgere havde vigtigst af alt alle de rette kompetencer, men derudover kunne de også bidrage med noget nyt til snakken omkring bordet, hvor der i forvejen sad en fin række af mænd med relativt ensartede uddannelsesmæssige baggrunde og erfaringsgrundlag.

Fokus på kompetencer og åbne rekrutteringer

Og derfor kom der en yngre kvinde med digital baggrund ind i bestyrelsen på en af de SMV'er, der dermed bliver et billede på Accentures undersøgelse. For det første besluttede virksomheden sig for at kortlægge de kompetencer, der var brug for i bestyrelseslokalet. For det andet valgte de at gå ud med en åben søgning, der tiltrak en masse nye profiler. Og så fik de øje på alle de dygtige kvinder derude.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at hhv. professionaliseringen og de åbne rekrutteringer helt naturligt vil bringe en masse nye profiler i spil. Og så er vi kommet langt. Faktisk vinder vi allesammen - ikke mindst virksomhederne. Som en ekstra bonus ved at øge diversiteten øger de nemlig både både deres innovationsevne og deres top- og bundlinie. Bare ved at tænke en smule anderledes og insistere på de rette kompetencer.

Man kunne lidt polemisk spørge: Hvorfor overhovedet lade være?

Forskningen er enig

Et par måneder efter jeg udgav dette blogindlæg fandt jeg også det forskningsmæssige belæg for den modsatte tendens, nemlig at øget fokus på diversitet fører til øget fokus på kompetencesammensætningen i bestyrelseslokalet. 

Min forskning viser, at når virksomheder skal opfylde et krav om flere kvinder i bestyrelsen, bliver de ofte tvunget til at tænke nærmere over, hvilke kompetencer, de har brug for. Det leder ofte til en professionalisering af bestyrelsen og væk fra søgning via personlige netværk, hvor man har en tendens til at lede efter en, der ligner én selv,« siger hun.
— Professor Marie Louise Mors, CBS

 

(*) Undersøgelsen dækker 518 Forbes Global 2000 virksomheder i 39 lande, så den er relativt tyndt smurt ud over en masse økonomier og demografier, men den evige konstant er kønsfordelingen i en befolkning, som typisk er 50/50 mænd og kvinder. Derfor er det også vildt, at vi herhjemme kun kan bryste (pun intended) os af 17% kvinder i de danske bestyrelser, mens tallene for USA siger ca. 20% kvinder i de 500 største virksomheder.

Se selv alle undersøgelsens konlusioner, metode og population her: https://www.accenture.com/us-en/_acnmedia/PDF-29/Accenture-Tech-Experience-Womens-Stepping-Stone-Corporate-Boardroom.pdf

Her skriver jeg også om bestyrelsesarbejde: