Digitale kompetencer til bestyrelsen - findes de overhovedet?

Nu dukkede den op igen. Endnu en undersøgelse der viser, at der er en eklatant mangel på digitale kompetencer og forretningsforståelse på bestyrelsesniveau. Denne gang i Sverige, hvor kun ca. 26% af bestyrelsesmedlemmerne i de 30 største virksomheder besidder en eller anden form for digital kompetence. Det illustreres således:

Kilde:  DI Digital

Kilde: DI Digital

På den måde er jeg faktisk ikke så bekymret for svenskerne, for jeg vil - uden at kende de eksakte tal - vurdere, at andelen er langt højere end i Danmark, og det at svenskerne anfægter andelen betyder bare, at de er ambitiøse på den digitale udvikling, som skal drives fra bestyrelsen. Fx er en af artiklens pointer, at der ikke bare skal sidde ét men flere medlemmer med digital forretningsforståelse i hver bestyrelse:

Varje styrelse borde ha minst två personer med digital spetskompetens
— Jessica Stark, stifter av start-up hub'en SUP46 og VD på Styrelseakademien Stockholm

Den tanke er jeg - ikke overraskende - ret begejstret for. Men jeg slår mig også gerne til tåls med at alle bestyrelser herhjemme blot sørger for at have ét medlem med digital forretningsforståelse.

Digitale kompetencer i bestyrelsen

Men hvem er det så, vi skal have fat i? Den svenske undersøgelse definerer digitale kompetencer "erfarenhet från ett snabbväxande digitalt bolag på nollnolltalet", hvilket er erfaring fra det, vi i Danmark ville kalde en succesfuld vækstvirksomhed eller start-up. Dvs. typer som Tommy Ahlers (som ikke p.t. er i bestyrelsesmarkedet, me thinks), Jesper Buch og Morten Strunge. Og det er alle gode folk.

Men der er mange flere. Mange flere som ovenikøbet har relevant erfaring, eftersom de fx har gennemført eller arbejdet på digital transformation af eksisterende virksomheder. Dvs. de har ikke (altid) bygget fra bunden, men implementeret strategiske og taktiske digitaliseringstiltag i noget eksisterende.

Og det er der brug for i SMV'erne, som er mit primære fokus. Det er dem, der er flest af, og en lille impact i hver enkelt SMV kan løfte den samlede vækst i Danmark, så lad os endelig starte her.

Jaja , men det er jo ikke nok at være digital

Men når jeg peger på alle disse dygtige mennesker, som bare skal inviteres indenfor, kommer den næste indvending, som også fremgår af den svenske artikel:

Digital kompetens är viktigt men måste vara
i kombination med affärsmannaskap
och en bevisad förmåga att skapa värde
— Christer Gardell, Finansmand og Investor

Og ja, jeg beklager virkelig, hvis det ikke fremgik tydeligt nok, men jeg ville selvfølgelig aldrig pege på digitale profiler til en bestyrelse, hvis de ikke havde en stor, strategisk tyngde, erfaring med og fokus på værdiskabelse. Goes without saying.

Så blot én gang til for Prins Knud (og alle andre, der tror, det er fuldkommen umuligt at kombinere digitale kompetencer med strategisk forretningsforståelse): Alle dem, jeg peger på, kan uden problemer begå sig i bestyrelser i de små og mellemstore virksomheder herhjemme. Flere også i de større og største virksomheder.

Faktisk er det ikke helt utænkeligt, at de kunne bidrage med en del mere end medlemmerne i tantebestyrelsen. For den dersens professionalisering er selvfølgelig en forudsætning for at man overhovedet begynder at overveje at tage digitale kompetencer ind. Men lad nu det ligge for nu.

Strategisk (digitalt) fokus i bestyrelsen

Pointen er at man som 'den digitale' i bestyrelsen stadig anlægger en helhedsbetragtning på virksomheden og dens udfordringer. Det er måske nok os, der kan bedst kan komme med bud på digitale løsningsforslag på identificerede problemstillinger, ligesom det også er os, der kan udfordre den eksisterende forretningsmodel og arbejde med de muligheder, der ligger i en mere digitalt orienteret forretningsmodel. Men det er altid under hensyntagen til virksomhedens samlede udfordringer.

Det handler ikke om Blockchain - eller om endnu en app

Det allersmarteste er dog, at alle os, der angriber digitaliseringen strategisk, ikke kommer og siger, at du bare skal ha' en app. Eller noget VR eller noget AR eller noget Blockchain. Eller hvad der nu er flavour of the month.

Vi kommer nemlig ikke og laver digitalisering af forfængelighedshensyn eller for at ha' endnu en dims, vi kan prale af. Vi kommer og kigger på muligheder for at udvikle, skalere og distribuere de nye produkter og services, der har impact. Vi vil også skabe både top- og bundlinie. Vi vil også arbejde strategisk med virksomhedens udfordringer.

Så her en simpel opskrift:

  1. Kig rundt om bordet

  2. Mangler der digital forretningsforståelse?

  3. Hvis ja: Kig her eller tag fat i én, du kender, der arbejder med en eller anden form for digital forretning, eller en professionel recruiter

  4. Hvis nej: Tillykke. Din virksomhed er en af de stadig relativt få, der har tænkt digitalisering ind i tide. Nu kan du så overveje, om ambitionsniveauet skal løftes til svenskernes krav om flere medlemmer med digital forretningsforståelse i hver bestyrelse.

Rigtig god fornøjelse med digitaliseringen derude!