Vil du øge din værditilvækst med 14%? Tag eksterne kræfter ind i bestyrelsen.

Under overskriften "Eksterne kræfter gør ­virksomheden stærkere" præsenterede JP i sommeren 2018 en analyse fra Dansk Industri, der bl.a. viser, at ejerledede virksomheder, der har mindst én ekstern i bestyrelsen, typisk har en højere værditilvækst pr. medarbejder.

Nye kompetencer og friske øjne på forretningen

Kinga Szabo Christensen, chef for ledelses­udvikling og ­produktivitet i Dansk Industri, uddyber:

”Professionelle bestyrelsesmedlemmer kommer både med nye kompetencer og friske øjne på forretningen. Et godt eksempel er digitalisering, hvor de nødvendige kompetencer ikke nødvendigvis findes i en familieejet virksomhed og derfor skal hentes ind udefra. Det er noget, flere og flere virksomheder viser interesse for, og mange virksomheder allerede får udbytte af".

14% større værditilvækst

Så det giver rigtig god mening at tage eksterne medlemmer ind og professionalisere bestyrelsen ift. at opgradere den med de kompetencer, der matcher virksomhedens strategiske udfordringer. Faktisk viser analysen, at virksomheder med min. 1 eksternt medlem har 14% større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder uden eksterne medlemmer i bestyrelsen.

Ejerlederen vil bestemme selv

Og alligevel er det stadig ikke alle ejerledere, der jubler højt og klapper manisk i hænderne ved tanken om en professionel bestyrelse. Faktisk viser forskning fra Center for Små- og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus Universitet, at ejerlederen har en indbygget modvilje mod at involvere andre. Iflg. forskningsleder og professor Mette Neville vil han / hun vil nemlig bestemme selv.

Leder IDAG's omtale af forskningsprojektet Vidensforum siger det meget præcist: "Forskningen viser, at ejerledere sågar er villige til at opgive vækstinitiativer, hvis væksten indebærer en indskrænkning i deres adgang til selv at kunne bestemme. De er netop blevet ejerledere, fordi de har deres egne ideer og ikke ønsker andres indblanding".

Og hvad i alverden gør vi så? Vi ved, at det virker, men måske har ejerlederen en indbygget modvilje ift. at de er drevet af at skabe tingene på egen hånd.

Lyt til ejerlederne med eksterne medlemmer i bestyrelsen

Vi kan gøre mange ting, men først og fremmest får jeg lyst til, at vi får nogle af alle de gode historier frem i lyset. Jeg samler selv på dem.  Førstehåndsberetninger fra modige ejerledere, som har taget det skridt at invitere andre indenfor. Dem, der har kigget på virksomhedens strategiske udfordringer og valgt at arbejde målrettet med dem i bestyrelsen ved at tilknytte folk med lige præcis de kompetencer, der både er med til at gøre virksomheden stærkere - og ejerlederen endnu dygtigere.

Lund Maskinfabrik i Horsens tilpasser løbende bestyrelsen

Lad mig starte med Per Nielsen fra Lund Maskinfabrik i Horsens, som ikke bare har etableret en professionel bestyrelse én gang for alle, men løbende har tilpasset bestyrelsens sammensætning til virksomhedens strategiske udfordringer. Han uddyber i JP-artiklen sit samarbejde med bestyrelsen:

"Indspark fra dygtige folk udefra har været afgørende for vores virksomhed på forskellig vis gennem de seneste 15 år. Da vi fik det første eksterne bestyrelsesmedlem, havde vi fokus på at udvikle produktionen og fik derfor fat i en med relevant erfaring. Under finanskrisen havde vi øjnene rettet mod finansiering og fik en finansmand ind. I dag kommer alle bestyrelsesmedlemmer udefra, og vi vil gerne have en løbende udskiftning, så vi kan blive ved med at følge med udviklingen og have et professionelt og tidssvarende ­setup".

Så ja, de findes, de dér ejerledere, som ikke bare inviterer andre indenfor til en situationsbestemt snak om en konkret udfordring (dér kan du lige så godt hyre en konsulent), men til et seriøst samarbejde om virksomhedens strategiske udvikling og vækst på bestyrelsesniveau. 

Brug bestyrelsen

Men også Per Nielsen har følt de ømme punkter på egen krop: "Man skal gøre sig klart, at når man hyrer eksterne bestyrelsesmedlemmer, så stiller de krav til, at ledelsen skal følge de beslutninger, bestyrelsen træffer. Og det bør ledelsen virkelig også. Når du ikke er født og opvokset i virksomheden, kan du lettere se tingene udefra og sætte fingeren på de ømme punkter, og det er der brug for, hvis ikke ens virksomhed skal gro fast". 

Lær af andre ejerlederes erfaringer

Jeg synes ejerlederens perspektiv er super interessant, og jeg er slet ikke i tvivl om, at netop dette perspektiv er noget af det allervigtigste ift. at få flere til at se værdien i en professionel bestyrelse. Derfor er jeg gået i gang med at samle på beretninger fra ejerledere, som har professionaliseret deres bestyrelse og rekrutteret eksterne medlemmer ind, der helt konkret og med stor viden og erfaring kan byde ind på virksomhedens strategiske udfordringer. Disse beretninger samler jeg under #SMVbestyrelsen.


Flere ejerledere med professionelle bestyrelser

Eksportforeningen satte i Eksportmagasinet #7 netop fokus på professionaliseringen af bestyrelsesarbejdet, og her fortæller Erik Lund fra Strecon fx om, hvordan nye kompetencer i bestyrelsen har bidraget positivt til virksomhedens strategiske udfordringer. Først og fremmest at ved at få skabt mere effektivt eksportsalg på flere markeder og derudover sørget for, at virksomheden har fastlagt en egentlig internationaliseringsstrategi: https://www.dk-export.dk/nyt-og-presse/nyheder/eksportsucces-paa-flere-markeder.

Her fortæller Gitte Kirkegaard fra Logitrans, hvordan hun bruger den profesionelle bestyrelse til at få kompetencer ind på strategisk niveau, som matcher virksomhedens reelle, strategiske udfordringer. Dels for at sparre på aktuelle problemstillinger og dels for at være med til at udvikle virksomheden ved at tilføre nye perspektiver og kompetencer:

I mindre skala fortæller ejerlederne Jesper Johannesen fra Fe Støberiet, Jeanet Alsø fra CardioLab og Lone Lysehøj fra Lysehøj Revision ASNETBoard om deres erfaringer med at etablere et advisory board - for ikke at blive kvalt af hverdagsmonstret:  https://asnet.dk/hverdagsmonsteret-kvaeler-udviklingen-ejerledede-virksomheder.

Og her sætter det samme panel under den meget sigende overskrift "En bestyrelse er som at lade folk kigge ned i vuggen til mit barn" fokus på de begrænsninger og barrierer, man som ejerleder kan opleve, før man tager skridtet til at etablere en bestyrelse fuldt ud: https://asnet.dk/ejerlederen-om-en-bestyrelse-advisory-board

Og endelig er der også em masse erfarne folk på området, som taler direkte til de ejerledere, som har taget hul på de første overvejelser ift. at etablere en professionel bestyrelse. Jeg synes selv Kim Møller Rasmussen fra Insourze bringer en masse gode, operationalisérbare pointer i spil her: https://www.dk-export.dk/nyt-og-presse/nyheder/professionel-bestyrelse.

Her skriver jeg også om bestyrelsesarbejde: