Set fra ejerlederens perspektiv: Jeg skal udfordres - og så skal vi lære hinanden godt at kende

Aage Vestergaard Larsen A/S er Nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast. Virksomheden blev stiftet i 1972 i Mariager af Aage Vestergaard Larsen, og i dag har hans datter Gitte Buk Larsen overtaget rollen som ejerleder og bestyrelsesformand, samtidig med at hun også bestrider en rolle som Business Development and Marketing Director.

Better Board har været på besøg hos Gitte for at spørge til hendes arbejde med den professionelle bestyrelse, og hun bekræfter i høj grad de ting, Gitte Kirkegaard fra Logitrans også fortæller om den værdi, ejerlederen får ud af at etablere en professionel bestyrelse.

Fokus på kompetencer i bestyrelsens sammensætning

Primært er det væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en måde, der matcher virksomhedens strategiske udfordringer. Det betyder også, at medlemmerne bliver skiftet ud over tid, hvis det er nye kompetencer, der er brug for.

Yderligere giver bestyrelsesrekrutteringen også mulighed for at tilføre kompetencer, der ikke er i virksomheden i forvejen. Dvs. at bestyrelsen bliver endnu en ressource ift. virksomhedens udfordringer.

En helt konkret indsats, der stammer fra bestyrelsen i AVL er en øget og intensiveret markedsføringsindsats, hvor Gitte fortæller, at hun er blevet udfordret af bestyrelsen til at gå længere, end hun måske selv umiddelbart havde tænkt. Og det er præcis formålet. At bestyrelsen udfordrer og stiller krav.

Endelig er det vigtigt at man lærer hinanden at kende, for så er det nemmere at tale rent ud af posen. Derfor inviterer hun fx sig selv på kaffe mellem møderne, så der også er plads til de mere uformelle snakke, som betyder, at man lærer hinanden bedre at kende, for så kan man bedre tale om de ting, der skal tales om - også de svære.

Se selv interviewet med Gitte her:

Se flere eksempler på professionelle bestyrelser i SMV’erne her: