A little less conversation, a little more action please

Foto: Fra Folkemødet på Bornholm 2019, hvor bl.a. Heidi Robstrup fra Deadline på DR2 fortalte om Deadlines indsats med at skabe en bedre kønsmæssig balance i deres kilder.

A little less conversation, a little more action please
— Elvis og Mona Juul, adm. dir. i Envision

"A little less conversation, a little more action please". Sådan skrev Mona Juul i en kommentar til et indlæg, jeg delte på LinkedIn. Indlægget henviste til en artikel i Eksportmagasinet, hvor jeg deler mine erfaringer med at drive digitalisering i SMV'erne.

Og det er spot on. For helt generelt synes jeg, vi taler for meget og gør for lidt. Både når det kommer til digitalisering, og når det kommer til en anden af mine kæpheste: Diversitet.

Diversitet i bestyrelseslokalerne

Ja, vi skal ha' flere kvinder i bestyrelseslokalerne. Ligesom vi skal ha' flere unge, flere forskellige nationaliteter, flere udannelsesmæssige baggrunde og flere forskellige erfaringsgrundlag. 

Og det er der sagt meget om, jeg stikker også gerne selv snotten frem, men det er så befriende, når nogen bare gør det. Og det gør DR2 Deadline. 

Deadline på DR2 øger andel af kvindelige kilder

Helt konkret har Deadline på DR2 øget andelen af kvindelige deltagere fra 18% til 38%. ikke ved at tale dunder og stille sig op med hænderne i siderne og proklamere, at det er for dååårligt, at der ikke er flere kvinder. Men ved at gå systematisk til værks og insistere på en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder. 

Her fortæller fagbladet Journalisten om DR2's arbejde med at øge andelen af kvinder på sendefladen. Og det er virkelig interessant læsning.

Helt konkret har DR2 - direkte citeret fra Journalisten - indført disse indsatser:

"På de daglige redaktionsmøder er der indført en regel om, at der skal være mindst et kvindenavn på blokken, når der diskuteres mulige kilder til aftenens program. Kan man ikke komme i tanke om en relevant kvindelig kilde, så afsættes der tid til at finde en ny kilde på emnet, som enten kan være en kvinde eller en mand. Evnen til at spotte nye kilder er samtidig indført som et fokuspunkt i de medarbejderudviklende samtaler".

Synliggør den reelle diversitet - eller mangel på samme

Den store tavle på Deadlines redaktion synliggør fordelingen af hhv. mænd og kvinder i alle udsendelser.  Kilde:  Journalisten.dk  Foto: Jonas Pryner Andersen

Den store tavle på Deadlines redaktion synliggør fordelingen af hhv. mænd og kvinder i alle udsendelser.

Kilde: Journalisten.dk
Foto: Jonas Pryner Andersen

Og ud over at arbejde målrettet på at finde nye kilder og eksperter, synliggøres den reelle andel af hhv. mænd og kvinder også fysisk på en stor tavle på redaktionen.

Her kan man vha. hhv. blå og orange sedler lynhurtigt se, om der er en god fordeling af hhv. mænd og kvinder hen over måneden, eller om der er en uønsket slagside, som der skal rettes op på. 

Netop denne synlighed er afgørende, mener fx Niels Krause-Kjær: ”Nu er der en lille klokke, der ringer, når man ser på tavlen. Den har været en øjenåbner for mig. For jeg er selv totalt ligestillingsblind”.

Og det er nok kendetegnende for os danskere. Vi går og siger til hinanden, at kønnene er lige, og derfor virker det totalt uforståeligt, at kvinder ikke vælges i lige så høj grad som mænd. Men der er utallige undersøgelser, der peger på, at mænd - pga. at vores allesammens unconscious bias - ubevidst vurderes som mere kompetente end kvinder. Hvor skørt det så end lyder i vores ligestillede lille smørhul.

Og derfor kræver det en bevidst indsats og nogle helt konkrete fokuspunkter - à la Deadlines - for at gøre tingende anderledes.

Men det må være kompetencer - ikke kønnet - der er afgørende

Jeg ved, denne indvending kommer, og det gjorde den også på Twitter den dag, jeg delte Deadlines resultater. Fx spørger Martin Thorborg - helt tørt: "Er kvaliteten den samme?", og straks svarer Niels Krause-Kjær: "Den slags kvalitet kan være svær at måle, men hvis vi følte den faldt, ville vi med det samme sige stop. Det har virkelig været uendelig let :-)".

Og lige præcis her kommer Niels Krause-Kjær det oftest forekommende argument i diversitetsdiskussioner i forkøbet: "Jam'n det må altid være kompetencerne, der er afgørende. De skal jo ikke med, bare fordi de er kvinder". 

Og nej, det skal de (vi) ikke. Men så er det også heldigt, at den ene ambition (diversitet) ikke udelukker den anden (kompetence og kvalifikationer). Man kunne måske endda se det sådan, at DR2 samlet set får adgang til langt mere viden og mange flere kompetencer ved at tvinge sig selv til at kigge væk fra The Usual Suspects og udvide feltet.

Og lad mig så give udgangsreplikken til Niels Krause-Kjær:

Bundlinjen er, at det har været uendeligt ukompliceret at få hævet andelen af kvinder fra 25 til 38 procent ved bare at være lidt mere opmærksomme og slå autopiloten fra.
— Niels Krause Kjær, vært på Deadline

"Uendelig ukompliceret", sagde manden. Jeg siger tak og tænker: Sæt i gang! 

NB. Deadline har også undersøgt hvorfor kvinderne ikke var repræsenteret i samme grad tidligere. Svaret er, at de ikke blev spurgt i samme grad som mænd. Og for lige at aflive den sidste indvending: Kvinder siger - iflg. Deadlines undersøgelse - ikke nej oftere end mænd. Og de har heller ikke anderledes begrundelser for afslag end mændene. Årsagerne er de samme.

Her skriver jeg også om diversitet: